MOBILMANNEN.SE

ring 070 0638522

 

 

§1 Funktionsgaranti

 

Vi testar varje enhet och gör en besiktning för att säkerställa att kunden är trygg och vi är överens om vilken skick enheten har innan inlämningen och vilken skick har enheten efter reparationen. Detta för att vi ska undvika problem med missförståelse mellan oss och kunden och för att kunden ska ha trygghet på sin del. Garanti att en vara ska fungera felfritt under viss tid kallas för funktionsgaranti. De flesta reparationer hos oss inkluderar ofta en garanti på 90 dagar. Undantag finns för mjukvara som inte inkluderar någon garanti samt skärmbyte för iPhone-modeller där funktionsgarantin varierar beroende på forutsättningar innan reparationen. Garantivillkor gäller samtliga enheter som du lämnar in hos Mobilmannen för reparationen.  

 

 

§2 Egna reservdelar och arbetet

 

För att vår funktionsgaranti ska gälla behöver du reparera din enhet hos oss med våra reservdelar och det är vår tekniker som behöver utföra arbetet. Vi strävar efter att använda oss av originaldelar från märken som Apple, Samsung, Huawei, Sony och har flera leverantörer som levererar originaldelar men vi använder oss även av högkvalitativa reservdelar som inte är original. Samma garantivillkor gäller. För att få mer information om detta, vänligen fråga i butiken eller via mejl.

 

 

 

§3 Vattenskada

 

Tyvärr kan vi inte ge garanti på enheter som har varit utsatta för vattenskador eller liknande skador, så som fuktskador osv. Just när det gäller din enhet och garanti, då vi ger inte ut någon garanti när vi åtgärdar fuktskador. Samma sak gäller vattentåligheten, det betyder att du får ingen garanti på vattentålighet när vi utför reparationsarbete på din enhet. Det betyder att vi garanterar inte vattentålighet efter vår reparationsarbete. Notera gärna att reparationsarbete innebär att vi måste demontera fabriksmonterade delar och packningar, och detta innebär att en öppnade enhet får ingen garanti på vattentålighet. 

 

 

 

§4 Onormal användning, slitage och följdskador

 

Om efter vår reparationsarbete du tappar mobilen och skärmen går sönder igen, då får du ingen garanti i detta fall. Garantin gäller inte vid onormal användning som vid exempelvis olyckshändelse där mobilen tappas och något slutar fungera på telefonen eller går sönder.

 

Exempel:

Kunden reparerar skärmen hos Mobilmannen. Kunden hämtar sin mobil och går hem. Sedan när kunden kommer hem, hen tappar mobilen och som resultat skärmen spricker. I det här fallet garantin gäller ej. 

 

Garanti gäller heller inte vid slitage av reservdelen där reservdelen exempelvis repats och fått små skador. Tyvärr kan vi inte ersätta reservdelen i det här fallet. Men om vår servicetekniker upptäcker att andra delar på mobilen slutar fungera eller fungerar onormalt på grund av att vår reservdel har blivit installerat på mobilen, då kan vi ersätta reservdelen i fråga. 

 

 

 

 

§5 Mjukvara, säkerhetskopiering, garanti

 

Vi gör alltid vårt bästa för att inte påverka mobilens innehåll vid reparationsarbeten. Vi gör dock inga backups (säkerhetskopior) på innehållet utan kunden rekommenderas att utföra en sådan själv innan reparationsarbetet. Vi garanterar därmed inte att innehållet förblir orört vid reparationsarbetet. Säkerhetskopiera din enhet innan du lämnar in den för reparation hos oss. 

 

 

 

§6 iCloud, lösenord & tillgång till mobilen

 

Vi behöver PIN-kod, Lösenord eller andra uppgifter bara för att vi ska kunna ha tillgång till kamerafunktionen, ljudfunktioner, och funktioner på olika antenner, så som Bluetooth, Wifi, osv. Vi ändrar inget i innehållet på mobilen som exempelvis lösenord eller PIN-koder. Däremot är det väldigt viktigt att kunden har tillgång till den informationen själv så att kunden kan komma åt mobilen efter reparationen. Det är kundens ansvar att ha tillgång till egen Cloud-information, egna lösenord och annat som krävs för att komma in på mobilen. En iPhone kan exempelvis låsa sig efter reparationen och kräva inloggning till iCloud som använts innan reparationen. Då är det kunden som behöver ha den här informationen och vi tar inget ansvar för det.

 

 

§7 Böjd eller skadad ram

 

Om ramen på en mobiltelefon är böjd eller skadad och kunden vill byta skärmen så finns det en risk att skärmen inte fungerar korrekt. Vi rekommenderar därmed ett byte av ramen, eventuellt chassit men det är upp till kunden att ta sitt slutliga beslutet.

 

 

 

§8 Egna reservdelar och egen reparation samt tidigare reparationer

 

Vi lämnar inte ut garanti om kundens egna reservdelar används.

Om det har utförts reparationer på enheten tidigare så kan det hända att vår servicetekniker upptäcker annat som kan vara dåligt för mobilen. Då är det upp till serviceteknikern att bestämma om garantin och garantiperioden. 

 

 

 

§9 Felsökning, serviceavgift och kostnadsförslag

 

Vi utför felsökningar på enheter och lämnar ett prisförslag vid utlämning av enheten. Om kunden i frågan godkänner prisförslaget och väljer att reparera mobilen blir felsökningen kostnadsfri. Skulle kunden inte godkänna prisförslaget och inte gå vidare med reparationen tas en serviceavgift på 275 kronor ut. Samma serviceavgift tas ut om enheten inte går att laga. Om kunden väljer att återvinna eller skrota enheten hos Mobilmannen, erläggs ingen serviceavgift.

 

 

 

§10 Inlämnad enhet, lageravgift och omhändertagande

 

När du lämnar in en enhet hos oss reparerar vi den så snart vi kan. När vi är färdiga meddelas du via telefon eller SMS. Från och med dagen då du blev informerad om att din inlämnade enhet är färdig behöver du hämta ut den inom två veckor. Därefter kan vi debitera dig lageravgift á SEK 200 per påbörjad vecka. Skulle du inte hämta ut din enhet i tid har företaget rätt enligt lag att sälja eller bortförskaffa enheten efter tre månader.

 

 

 

§11 Personuppgifter

 

Vid reparation och kostnadsförslag kräver vi några grundläggande personuppgifter från dig. Dessa uppgifter behöver vi bland annat för att kunna erbjuda garanti till berättigad person och att kunna ge kostnadsförslag till berättigad person. Vi sparar informationen antingen i eget datorsystem eller i pappersformat. Vi delar inte informationen med något annat företag för tredjeparts marknadsföring och vi säljer inte heller informationen.. Vid godkännande från kund kan vi använda kundens mejladress för att skicka ut nyhetsbrev och erbjudanden. Kunden har rätt att begära information om vilka uppgifter vi sparar och hur de sparas.

 

 

 

§12 Tillämpning av Sveriges lagar och rättsliga bestämmelser

 

Vid eventuella tvister mellan Mobilmannen och kunden, har kunden rätt att vända sig till relevanta myndigheter för att få rättslig vägledning. Tvister mellan kunden och Mobilmannen regleras endast i enlighet med Sveriges lagar, förordningar och föreskrifter.